Brandtätning på plats

Vår vision är inte att vara störst utan att vara en TRYGG partner

Vår produktutveckling avser att tillhandahålla produkter för passivt brandskydd på svenska marknaden som fungerar i praktiken.

Vi säkerställer detta genom våra kompetenta montörer och vårt samarbete med brandkonsulter. Detta ger oss insyn i byggbranschen rörande nyheter och hur man praktiskt arbetar. Det är vårt syfte med att utföra brandtätningar på plats. Denna del av företaget har haft samma antal montörer, ca 3-5  stycken sedan start. Vår kontakt med branschens arbetssätt minskar risken att monteringsanvisningar inte går att följa i praktiken och blir en skrivbordsprodukt som inte följs.

Våra produkter håller Europeisk standard rörande ETA och CE märkning med tester för att möta Svenska marknadens behov.

Varför brandtätning?
Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel får inte försämra byggnadsdelens brandmotstånd

Brandspridning mellan brandceller, t.ex. våningsplan och installationsstråk, utgör en av de stora brandfarorna i dagens byggnader.

En effektiv brandtätning av genomföringar kan skilja på tillbud och katastrof. Därför är det beklagligt att de s.k. passiva brandskyddet i många fall utförs på fel sätt och ibland inte utförs alls.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Det ska alltid ske efter ombyggnadsarbeten då nya genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd.

Kontakta gärna oss för en genomgång/besiktning.

Med brandcell avses en avgränsad del av byggnaden inom vilken en brand under föreskriven tid, t.ex. 60 minuter, kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.

 Vi har utvecklat produkter och utfört entreprenader inom Passivt Brandskydd i över 30 år med ambitionen att det ska vara enkelt, säkert, hållbart samt kostnadseffektivt att använda dem. Efter utförande lämnar vi en kvalitetssäkring av utförandet.

Kvalitetssäkring
» Kvalitetsplan
» Kontrollmoment
» Egenkontroller
» Ritningar
» Materialinformation

 

För brandkonsulter och besiktningsmän

Har du frågor om våra typgodkända och dokumentera brandtätningssystem som vi använder så är det bara att höra av dig.