Vi har arbetat fram ett framgångsrikt kvalitet- och miljöledningssystem som resulterade att vi sedan 2005 är kvalitetscertifierade enligt
S-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001

Kvalitetspolicy

Vi tillgodoser våra kunders förväntningar och krav genom att erbjuda hög och jämn kvalitet på entreprenader, produkter, leveranser, information och service.

I vårt arbete fokusera på rätt uppgifter samt ta emot rätt, göra rätt och lämna ifrån oss rätt.

Vi definierar kvalitetsmål som understödjer vårt förbättringsarbete i processer och produkter samt genom utbildning och information engagera och motivera våra medarbetare så att vi tillsammans når bästa resultat.

Miljöpolicy

Vi arbetar med produkter som främjar miljön och ett slutet kretslopp samt motverkar föroreningar.

Genom vårt agerande och utbildning samt information verkar vi för att ständigt ökad miljömedvetenhet hos leverantörer, entreprenörer och medarbetare. Kontinuerligt förbättrar vi verksamhetens miljöprestanda samt följer myndigheters råd, anvisningar och lagar.

Arbetsmiljöpolicy

Vi uppfyller i alla avseenden kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter. Vi verkar för en sund arbetsmiljö omfattande psykisk, social och fysisk miljö, för samtliga medarbetare i verksamheten.

ISO 9001_14001 Negativ Sv