KÖPVILLKOR

Kontaktinfo:
Stål & Brandteknik AB
VAT SE556358465401
Tfn: 08 550 154 00

Kundtjänst via email: es.bakinketdnarb@ofni

Köp

Vid beställning träffas avtal när Stål & Brandteknik AB bekräftat beställningen genom en epostad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen sker med automatik av Brandteknikab.se databas.
Har du ej fått någon orderbekräftelse inom 24 timmar, vänligen kontakta oss.
Vid eventuella felaktigheter i t ex leveranstid, pris etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Pris

På webbsidan visas priserna ex. moms. Frakten tillkommer vid fakturering.

Leveranstid

Normal leveranstid från vårt lager är 1 arbetsdag efter mottagande av din order. Före 12.00 levereras den oftast från lager samma dag.

Leveranser

Vi levererar inom Sverige, fritt vårt lager med DHL distributionsbolag. Önskas mottagarfrakt fyll i uppgifterna i kassan.

 Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Transportrisken

Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss. Viktigt att ni kontrollerar godset direkt vid mottagande och meddelar oss inom 24 timmar om något saknas eller är skadat. Om det är skadat vill vi ha foto så vi kan ta det vidare med fraktbolaget.

Ej utlösta varor

För paket som ej hämtats ut och gått i retur till oss, debiteras en avgift på 300 kr inkl. moms för att täcka Stål & Brandteknik AB:s utgifter för frakt och administration.

Betalning

Vi fakturerar digitalt och behöver er e-post för detta. Registrerade företagskunder med speciellt avtal har sitt pris inlagt. Tänk på att fakturan skickas per e-post, eller elektroniskt via org. nr. som angivits vid registrering.

Reklamation

Skulle varan vara skadad eller fellevererad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet.

OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta kundtjänst för att få reklamationen godkänd.

Vid alla returer krävs att kunden sparar sitt kollinr och kvitto för eventuell spårning. Vid retur skall varan emballeras på ett sådant sätt att varan eller dess förpackning inte kan komma till skada.

Återbetalningar

Stål & Brandteknik AB ersätter endast frakt på godkänd reklamation, vi kommer att tillhandahålla frakthandlingar.


Sekretess och säkerhet Personuppgifter

All hantering av konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat.

Brandteknikab.se behandlar konsumentens personuppgifter i enlighet med gällande Integritetspolicy.

 

Tvist och Force majeure mm

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal från Brandteknikab.se, som gör att Stål & Brandteknik AB ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Brandteknikab.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras på din dator utav din webbläsare. Cookies används för att göra besöket på vår webbutik så bra och effektiv som möjligt samt för att analysera besöksstatistik. Du kan själv enkelt stänga av lagringen av cookies via inställningar i webbläsaren. Att stänga av cookies kommer tyvärr innebära att det inte är möjligt att lägga någon beställning på Brandteknikab.se.

Åldersgräns

Vi godkänner ej beställningar från personer under 18 år utan målsmans godkännande.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar, oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem, slutförsäljning eller massbeställningar. Vid felinformation har du som kund rätt att häva ditt köp, med hänvisning till konsumentköplagen. Stål & Brandteknik AB förbehåller oss rätten att stoppa beställning ifall vi bedömer kreditrisk efter kreditbedömning.

Numera finns en plattform för EU:s konsumenter och näringsidkare man kan vända sig till, dock endast vid gränsöverskridande e-handel. Denna onlineplattform syftar till att ge samtliga berörda parter en ingång för prövning utanför domstol av tvister som uppstått, du hittar den på https://webgate.ec.europa.eu/odr